Presentem Superbox, caixes per a cobrir els sèrums dels pacients pediàtrics

Aquest projecte codesenvolupat per Vall d’Hebron i Vecmedical, és una iniciativa d’humanització hospitalària que té com a principal objectiu oferir una innovadora eina als pacients menors d’edat per que puguin viure de forma més positiva l’experiència de la medicació i augmentar el seu benestar durant l’estada a l’hospital.

Els pacients poden decidir amb quines il·lustracions decorar les caixes, formant, d’aquesta manera, part més activa del seu tractament. Superbox procura crear un espai més amable i agradable en l’administració de la medicació intravenosa ajudant a reduir l’angoixa i la por dels pacients.

Vecmedical és el responsable del desenvolupament i fabricació de les caixes. En el disseny hi han intervingut metges, treballadors socials, infermeres, auxiliars d’infermeria, psicooncòlogues, pacients i pares i mares de pacients. També hi ha participat l’equip de seguretat i prevenció de l’Hospital juntament amb enginyers, per garantir la seguretat i l’adaptació de les caixes als estàndards que compleixen com a equip mèdic.