Superbox per als pacients pediàtrics de l’Hospital Trueta de Girona

Gràcies a la Fundació El somni dels nens, les cobertures Superbox ja pengen dels pals de sèrum de l’Hospital Trueta de Girona.

Una iniciativa que empodera als pacients, permetent que formin part activa del seu tractament, ajuda a reduir l’angoixa i la por dels pacients i millora la seva relació amb el tractament.